Apunts

Wikis i Educació


El treball col.laboratiu amb un wiki?

Documentació

Cursos i tallers

  • Treballem col·laborativament: fem un wiki .:: preparat per Lourdes Domenech per a un curs de formació de mestres d'adults a Girona (curs 2006-07)
  • Curso sobre wikis .:: wiki creat pel col·lectiu BLOGGE@DO per un curs adreçat a professorat de Llengües amb l'objectiu d'animar-los a utilitzar aquesta eina. La intenció del curso es descobrir les possibilitats didàctiuqes dels wikis i les seves possibles utilitats a l'aula. (març, 2008)

Wikis de pràctiques

QR Code: URL of current page
Excepte on es digui una altra cosa, el contingut d'aquest wiki està subjecte a la llicència següent: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported